UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade med 13 procent till 657 MSEK (583) och EBITA ökade med 38 procent till 69 MSEK (50).

Marknad
Affärsområdet Automation hade mycket god efterfrågan inom samtliga för affärsområdet viktiga segment såsom verkstadsindustrin, medicinteknik, försvarsindustrin samt data- och telekom. Omsättningen ökade sekventiellt under kvartalet och tillväxten var god även jämfört med föregående år som endast var marginellt negativt påverkat av pandemin. Marknadsläget var gynnsamt på samtliga geografier med starkast återhämtning hos enheterna utanför Norden som drabbades hårdast av nedstängningar föregående år.

COMPONENTS
Components nettoomsättning ökade med 16 procent till 574 MSEK (496) och EBITA ökade med 31 procent till 66 MSEK (50). 

Marknad
En mycket stark inledning på året för affärsområdet Components som i stort sett har relevanta jämförelser på totalen då det föregående år fanns en hel del positiva effekter från pandemin som påverkade utfallet. Marknadsläget var mycket bra i Danmark, Finland samt Sverige under kvartalet och utvecklades positivt även i Norge. Efterfrågan var god inom viktiga kundsegment såsom verkstadsindustrin, specialfordon, medicinteknik, vindkraft samt elektronik.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade med 2 procent till 700 MSEK (683) och EBITA ökade med 11 procent till 90 MSEK (81). 

Marknad
Ett bra första kvartal för affärsområdet Energy. Marknadsläget inom infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät var stabilt på en hög nivå även om leveranser av nya projekt som väntat minskade från mycket höga nivåer. Efterfrågan inom vindkraft var fortsatt god och marknadsläget var gynnsamt för enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation.

INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning ökade med 23 procent till 823 MSEK (669) och EBITA ökade med 56 procent till 114 MSEK (73). 

Marknad
Affärsområdet Industrial Process hade en bra start på nya året, även med hänsyn taget till att stora delar av verksamheten drabbades kraftigt negativt av pandemin under föregående år. Affärsläget var mycket bra inom verkstadsindustrin, specialfordon och processindustrin som helhet. Efterfrågan på projekt inom skogsindustrin var fortsatt god medan det var fortsatt låg aktivitet för bolagen exponerade mot det marina segmentet.

POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning ökade med 39 procent till 529 MSEK (381) och EBITA ökade med 50 procent till 75 MSEK (50). 

Marknad
Första kvartalet innebar en mycket positiv utveckling för affärsområdet Power Solutions totalt sett, även med hänsyn tagen till att stora delar av verksamheten drabbades kraftigt negativt av pandemin under föregående år. Affärsläget för produkter inom specialfordon var mycket bra och efterfrågan fortsatte att öka, medan det var stabilt inom vindkraft. Marknadsläget var gynnsamt för bolagen verksamma inom strömförsörjning samt inom kundanpassade batterilösningar.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.